حیوان هدف طیور
دوز مصرف به بروشور مراجعه شود
بسته بندی کیسه25کیلویی
تولید کننده Anitox
کشور تولید کننده  آمریکا
موارد مصرف ضدعفونی کننده خوراک
(موثر علیه ویروس، باکتری و قارچ)