Loading...

سیدر

وسایل آزادکننده هورمون
تماس بگیرید
ترکیب:

تركيبات كيفي و كمي:

ماده فعال: هر وسيله شامل ۱/۹ گرم پروژسترون مي باشد.

 

شكل دارويي:

سيستم آزادسازي داخل واژني. يك وسيله تي شكل كه شامل يك پوسته سيليكوني آغشته به پروژسترون مي باشد كه دريك قالب خنثي پلاستيكي قرار گرفته است.

 

خصوصيات كلينيكي:

حيوانات هدف: گاوها و تليسه‌ها. 

موارد مصرف:

موارد مصرف با مشخص كردن گونه هدف: براي كنترل سيكل فحلي در گاوهاي داراي چرخه فحلي و تليسه‌ها كه شامل: همزماني فحلي در گروهي از حيوانات كه شامل برنامه‌هاي تلقيح مصنوعي در زمان ثابت وهمزماني حيوانات دهنده و گيرنده در انتقال جنين مي‌باشد. مي تواند همراه با α۲PGF و يا آنالوگ‌هاي آن استفاده شود. اگر طبق توصيه عمل شود، به طور طبيعي ۴۸-۹۶ ساعت پس از بيرون آوردن سيدر فحلي مشاهده مي‌شود كه اين زمان در اكثريت حيوانات معمولا ۴۸-۷۲ ساعت مي باشد.

براي القاي همزماني فحلي در پروتكل‌هاي تلقيح مصنوعي در زمان ثابت:

- در گاوهاي داراي چرخه فحلي و تليسه‌ها: مي‌تواند همراه با ت۲PGF يا مشتقات آن استفاده شود.

- در گاوهاي با يا بدون چرخه فحلي: مي‌تواند با GnRH يامشتقات آن و α۲PGF يا مشتقات آن استفاده شود.

- در گاوهاي بدون چرخه فحلي همراه با α۲PGF يا مشتقات آن و eCG استفاده شود.

 

شرایط نگهداری:

در دماي بالاي ۳۰ درجه نگهداري نشود.

مقدار و نحوه مصرف:

 

۱/۹ گرم پروژسترون (يك سيدر) بازاي هر حيوان بمدت ۷/۹ روز (بسته به دستور العمل.)

براي همزماني فحلي و همزماني گاوهاي گيرنده و دهنده در انتقال جنين: بايد يك عدد سيدر در واژن حيوان تحت درمان قرار داد كه بايد بمدت ۷ روز در واژن باقي بماند. با تزريق يك دوز لوتئوليتيك α۲PGF يا آنالوگ آن ۲۴ ساعت قبل از بيرون آوردن سيدر، معمولا فحلي در حيواناتي كه به درمان پاسخمي دهند ظرف يك الي سه روز پس از بيرون آوردن سيدر رخ مي دهد. گاوها بايد در مدت ۱۲ ساعت پس از فحلي مشاهده شده تلقيح شوند. جهت القا و همزماني فحلي براي تلقيح مصنوعي در زمان ثابت :(FTAI) پروتكل‌هاي FTAI ذيل به طور معمول در مقالات علمي گزارش شده و بايد مورد‌استفاده قرار گيرند. در گاوهاي داراي چرخه فحلي و تليسه‌ها: يك سيدر را بمدت ۷ روز در واژن قرار دهيد. ۲۴ساعت قبل از بيرون آوردن سيدر يك دوز لوتئوليتيك α۲PGF يا آنالوگ آن را تزريق كنيد.

۵۶  ساعت بعد از بيرون آوردن سيدر تلقيح مصنوعي در زمان ثابت انجام شود.

در گاوهاي با يا بدون چرخه فحلي: سيدر را به مدت ۷-۸ روز داخل واژن قرار دهيد و در روز قرار دادن سيدر يك دوز GnRH يا آنالوگ آن تزريق شود. ۲۴ ساعت قبل از بيرونآوردن سيدر يك دوز α۲PGF يا آنالوگ آن تزريق شود.

۵۶ ساعت پس از بيرون آوردن سيدر تلقيح مصنوعي در زمان ثابت انجام شود يا ۳۶ساعت بعد از درآوردن سيدر يك دوز GnRH يا آنالوگ آن را تزريق كرده و ۱۶-۲۰ ساعت بعد تلقيح كنيد.

در گاوهاي بدون چرخه فحلي: پروتكل زير بايد استفاده شود: يك سيدر را بمدت ۹ روز در واژن قرار دهيد. ۲۴ساعت قبل از بيرون آوردن آن يك دوز لوتئوليتيك α۲PGF يا آنالوگ آنرا تزريق كنيد.هنگام بيرون آوردن سيدر eCG تزريق كنيد. ۵۶ ساعت بعد از بيرون آوردن سيدر تلقيح در زمان ثابت انجام دهيد يا ۱۲ ساعت بعد از اولين رفتار فحلي مشاهده شده تلقيح كنيد.

 

 

روش مصرف:

 يك دستگاه اپليكاتور به روشي كه در زير توضيح داده شده بايد استفاده شود:

-۱مطمئن باشيد اپليكاتور تميز است و قبل از استفاده در محلول ضدعفوني غير محرك قرار گيرد.

-۲دستكش يك بار مصرف استريل پلاستيكي پوشيده شود. بازوهاي سيدر را خم كنيد و درون اپليكاتور جا دهيد. بازوهاي سيدر كمي از انتهاي اپليكاتور بيرون مي‌زنند. بايد دقت شود كه از دستكاري غير‌ضروري و طولاني محصول خودداري كرد تا

از انتقال ماده فعال به دستكش به حداقل برسد.

-۳مقدار كمي لوبريكنت مامايي در انتهاي اپليكاتور به كار بريد.

-۴دم را بالا برده و ناحيه تناسلي و پرينه را تميز كنيد.

-۵به آرامي اپليكاتور را درون واژن قرار داده ابتدا در جهت عمودي و سپس بصورت افقي تا وقتي كه به مانع برخورد كنيد.

-۶ مطمئن شويد كه بند سيدر آزاد است. دسته اپليكاتور را فشار دهيد و اجازه دهيد بدنه به عقب به سمت دسته حركت كند. اين باعث آزادسازي بازوهاي سيدر گشته كه خود سبب

نگهداري سيدر در قسمت جلويي واژن مي گردد.

-۷وقتي سيدر بشكل درستي كارگذاري شد اپليكاتور را بيرون كشيده و بند سيدر را كه از ناحيه تناسلي آويزان است را باقي گذاريد.

-۸اپليكاتور قبل از استفاده براي حيوان بعدي بايد تميز و ضدعفوني شود.

بيرون كشيدن: سيدر مي‌تواند به آرامي با كشيدن بند بيرون آورده شود. بعضي مواقع بند از بيرون ناحيه تناسلي قابل مشاهده نيست. در چنين وضعيتي ممكن است با انگشت دستكش پوشيده بند را در قسمت عقبي واژن پيدا نمود. بيرون كشيدن وسيله نياز به زور ندارد. اگر با مقاومت مواجه شديد يك دست دستكش پوشيده مي‌تواند باعث تسهيل در بيرون كشيدن شود. اگر هر گونه مشكلي به غير از مواردي كه جزء به جزء ذكر شد وجود داشت بايد توصيه يك دامپزشك  را  بكار  گرفت.

دوز بيش اندازه (علايم، اقدامات اورژانسي و پادزهر) در صورت نياز: عملي نيست.

 

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت، شير و آلايش، ندارد. در طول درمان شير قابل مصرف براي انسان مي‌باشد. 

موارد احتیاط:

 

حيواناتي با شرايط بدني ضعيف به علت بيماري يا تغذيه ناكافي و يا ساير عوامل ممكن است پاسخ ضعيفي به درمان دهند. تدابير ويژه‌اي بايد توسط فردي كه محصول را به حيوانات تجويز مي‌كند رعايت شود. وسايل حفاظتي شخصي شامل دستكش كه بايد هنگام داخل كردن و درآوردن محصول پوشيده شود و از خوردن و آشاميدن هنگام كار با اين محصول خودداري شود.

عوارض جانبي بر حسب تكرار و وخامت: ترشحات واژني بعلت تحريك موضعي در هنگام بيرون كشيدن سيدر ديده شده است. اين ترشحات معمولا در فاصله بين بيرون آوردن و تلقيح پاك مي‌شود و مشاهده نشده كه اثري روي نرخ باروري پس از درمان داشته باشد.

استفاده در هنگام آبستني يا شيردهي: مي‌تواند در حين شيرواري استفاده شود. در گاوهاي آبستن و يا ۳۵روز اول پس از زايمان استفاده نشود. يافته‌هاي آزمايشگاهي در موش و خرگوش نشان داده دوزهاي بالا و مكرر پروژسترون بصورت عضلاني يا زير پوستي اثرات مسموميت جنيني را ايجاد كرده است.

تداخل با ساير محصولات و ساير اشكال واكنشي: شناخته شده نيست.

 

براي محصولات استفاده نشده يا زباله هاي ايجاد شده بوسيله هر كدام از اين محصولات:محصولات دامپزشكي استفاده نشده يا زباله هاي ناشي از اين محصولات بايد مطابق با قوانين منطقه ايي دفع شود.

بسته بندی:

سيدرها در ساشه‌هاي پلي اتيلني با تراكم پايين و بسته بندي شده(Sealed) با گرما در بسته بندي۱۰ واحد در هر ساشه. ساشه‌ها قابليت دوباره مهر و موم شدن را دارند.

موارد منع مصرف:

در موارد زير استفاده نشود: در گاوها يا تليسه‌ها‌ي با دستگاه تناسلي غير‌طبيعي  يا رشد نيافته  و يا در عفونت‌هاي دستگاه 

تناسلي، در گاوهاي آبستن و سي و پنج روز پس از زايمان.

هشدار ويژه در گونه‌هاي هدف: درمان پروژستروني مطابق با دوز مصرفي پيشنهادي براي القا فحلي و تخمك‌گذاري به تنهايي در همه ماده‌هاي داراي چرخه فحلي كافي نيست. پروتكل‌هاي توليد مثلي بر پايه پروژسترون ابزار مديريت توليد مثلي هستند و نبايد جايگزين تغذيه كافي و مديريت سلامت عمومي گله شوند. انتخاب هر پروتكل ويژه بايد بر مبناي نيازمندي‌هاي هر گله باشد و توصيه مي شود فعاليت تخمداني قبل از درمان پروژستروني بررسي شود. پاسخ گاوها و تليسه‌ها به پروتكل‌هاي همزمان‌سازي پروژستروني تحت‌تاثير وضعيت فيزيولوژيكي در زمان درمان مي‌باشد . پاسخ به درمان مي‌تواند در گله‌هاي مختلف و در ميان گاوهاي يك گله متفاوت باشد. اگرچه معمولا درصد گاوهايي كه فحلي را در زمان تعيين شده نشان مي‌دهند بيشتر از حيوانات درمان نشده است و طول دوره لوتئال متعاقب آن طبيعي مي‌باشد. 

توليدكننده:

شركت زوئتيس - نيوزيلند

مكانيسم اثر:
خصوصیات:

خصوصيات فارماكولوژيكي:

گروه دارودرماني : هورمون‌هاي جنسي و سيستم ادراري تناسلي.

 

خصوصيات فارماكوديناميك:

سيستم آزادسازي در واژن پروژسترون را با يك سرعت كنترل شده از مخاط واژن به گردش خون آزاد مي‌كند.اين كار مانع آزادسازي GnRH ومتعاقبا هورمون LH از هيپوفيز قدامي شده كه باعث مهار بلوغ فوليكولي مي‌گردد و بنابراين باعث كنترل فحلي مي‌شود. بعد از بيرون آاوردن سيدر سطح پروژسترون گردش خون با شيب تندي در عرض ۶ ساعت افت كرده و اجازه بلوغ فوليكول، رفتار فحلي و تخمك گذاري را مي‌دهد.

پروفايل فارماكوكينتيكي پروژسترون وقتي به صورت سيدر استفاده مي‌شود داراي حداكثر غلظت پلاسمائي(Cmax) حدودا ۴/۳۳ نانوگرم در ميلي‌ليتر در عرض ۱/۱۹ ساعت بعد از مصرف(Tmax) و ناحيه زير منحني ۱۹/۴۷ (AUC¥ ) نانوگرم در ميلي‌ليتر در ساعت مي‌باشد. بعد از خروج سيدر پروژسترونخون در عرض ۶ ساعت با شيب تندي افت مي‌كند.

 

ويژگي‌هاي فارماكوكينيتكي:

ليست مواد تشكيل‌دهنده: سيليكون الاستومر، تيغه نايلوني و بند پلي استري.

ناسازگاري‌ها: شناخته شده نيست.

عمر مفيد: دو سال.

نظرات
  ارسال نظر
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
  • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد